Dynamics NAV is de basis voor de meest complete bedrijfssoftware die u voor uw bedrijf kan vinden!

OVER DIGITALE FOCUS, PRIORITEITEN EN DE KAR TREKKEN

Waarop ligt de focus van jullie digitale projecten?
Is dat kosten verlagen, meer omzet scoren of beide? Of hebben jullie nog andere focuspunten voor jullie onderneming?
En wie trekt de kar voor digitalisering in jullie bedrijf?

 

Digitalisering heeft meestal tot doel de kosten te verlagen, efficiëntie te verhogen, service te verbeteren of de omzet te verhogen. Is jouw bedrijf op al deze terreinen met projecten bezig? Of hebben jullie een focus op 1 van deze aspecten? Onze ervaring is dat bedrijven niet alles tegelijk goed kunnen doen. Maar dat hoeft eigenlijk ook niet.

Veel bedrijven zien door het digitale bos de bomen niet meer. En weten niet waaraan eerst beginnen. Maar wat is de beste strategie? Is er wel zoiets als een “beste” strategie? En wie in uw bedrijf moet hierin de kar trekken? De directie of uw ICT-afdeling?

Ten eerste verschilt dit van bedrijf tot bedrijf. En ook van de branche waarin uw bedrijf zit. Bedrijven in de consumentenbranche hebben vaak andere uitdagingen dan industriële toeleveranciers. Voor de eerste groep zal een focus op nieuwe omzet en klanten belangrijker zijn dan voor de tweede groep. Maar daarbinnen is er ook nog veel verschil tussen sectoren. Want de transportbranche bijvoorbeeld kan gewoonweg niet meer zonder software.

Ten tweede zit er ook vaak een groeipad in de digitalisering. Niet iedereen zit even ver of heeft dezelfde prioriteiten. Sommigen hebben al meer stappen gezet dan anderen. Veel bedrijven beginnen bij kostenfocus en zetten daarvoor IT-projecten op. Later, eens daarin voldoende resultaten zijn bereikt, komt de focus op innovatie aan de opbrengstzijde er bij. En dan verschuift het accent van de kosten naar de opbrengsten.

Beide terreinen tegelijk aanpakken en daarin projecten opzetten kan natuurlijk ook. Als jouw organisatie dat aankan. Want sommige projecten kunnen zowel de operationele kosten verlagen als de deur naar nieuwe omzet openen. Maar zij vergen extra project management, aandacht en mankracht. En dat is niet evident.

ONS ADVIES

Als bedrijven ons om advies vragen, dan is ons voorstel om 80% van de digitale aandacht aan kostenverlaging en operationele excellentie te spenderen, en 20% aan andere projecten.

Want efficiënte processen en het werk steeds efficiënter gedaan krijgen is volgens ons een constante. Ongeacht de branche waarin ondernemingen zitten. Want klanten verwachten dat alles steeds sneller, beter en efficiënter gebeurt. En wij denken dat dit ook in de toekomst niet gaat stoppen. Meer nog, het is een absolute basisvereiste vandaag de dag. Klanten aanvaarden geen slechte uitvoering van hun bestellingen of slechte klantenservice meer. Het moet gewoon goed verlopen. Digitale technologie kan u hier zeer goed mee helpen. En is zeer geschikt om routinematige taken en processen uit te voeren. Denk aan ERP software. Of aan e-commerce, scanning van facturen, mobiele software, augmented reality, intelligente brillen, chatbots en zo meer. Er zijn een hoop technologische innovaties bijgekomen in de laatste 10 jaar hiervoor. Deze technologie is vaak matuur. En heeft ook zijn nut bewezen.

Als we kijken naar de technologische innovaties voor meer omzet of betere klantenservice, dan is ook daar heel wat aan het gebeuren. Denk maar aan artificiële intelligentie bijvoorbeeld. Maar veel van deze mogelijkheden starten bij een goede analyse van de huidige processen en data. En daarin staat toch niet ieder bedrijf en technologie even ver … soms zelfs heeft men gewoon (nog) geen goede data. Wie dus niet heeft geïnvesteerd in het verleden en vandaag al niet over de nodige oplossingen en fundamenten beschikt, heeft achterstand. Of wat baat een fantastische webshop als uw achterliggende logistiek of administratie fout loopt? De klant ergert zich en haakt af. Of erger nog: hij vertelt het door aan anderen en gaat zijn ongenoegen uiten op sociale media. Want ook dat is zeer simpel in het digitale tijdperk vandaag de dag.

 

WIE TREKT DE KAR IN JOUW BEDRIJF VOOR DIGITALE PROJECTEN?

Hierover verschillen de meningen.

Onze mening is dat digitalisering een bestuurstaak is. Net zoals winst maken. Een directie of raad van bestuur moet daar mee bezig zijn. Zij moet de mogelijkheden bekijken, inspiratie opdoen en keuzes maken. Dit kan natuurlijk in samenspraak met de IT-directeur of –afdeling. Maar onze ervaring is dat ICT-mensen meestal eerder technisch georiënteerd zijn, en geen experts zijn in corporate strategy.

De automatisering en implementatie van uw digitaliseringsstrategie is daarentegen wel een ICT-taak. Zeer zeker.

Maar digitalisering is ook meer dan software, hardware of ICT alleen. Technologie is maar een onderdeel van digitalisering. Vaak betekenen implementaties ook dat structuren, werkmethodes en soms zelfs mensen moeten veranderen. En dat zijn ‘niet-ICT’-aspecten maar organisatorische uitdagingen. Vinden jullie dat deze ook tot de verantwoordelijkheid van de ICT-afdeling horen? Of behoort elke functionele afdeling in uw bedrijf na te denken hoe het meest efficiënt gewerkt wordt? Mag jullie ICT-afdeling beslissen wie wat moet doen? 

Samenwerking en overleg is noodzakelijk voor de implementatie. Het bestuur trekt de kar, ICT duwt en stuwt de kar. En zo gaat de kar vooruit.

 

WAT MAAKT DE HUIDIGE DIGITALISERING ANDERS DAN VROEGER?

De toenemende digitalisering zorgt er ook voor dat de zaken niet meer zo “lineair” verlopen. Vroeger had men een strategie, ging men zijn optimale structuur en organisatie daarvoor bepalen (“structure follows strategy“). En vervolgens werd software en hardware ingezet om die strategie uit te voeren. Dat gebeurt nog steeds zo, maar niet meer altijd in die volgorde. IT en digitalisering zijn vandaag vaak het startpunt voor een hele transformatie van een onderneming. En zij “challengen” de rest van uw organisatie.

Wij denken dat IT meer en meer strategische opties van bedrijven zal gaan bepalen. En vervolgens de processen en organisatie ook gaat vormgeven.

Onze tips zijn dan ook:

 

rental offimac business central rental software
  • Digitalisering is een bestuurstaak, net zoals winst maken dat is
  • Automatisering is een ICT-taak
  • Stop niet met investeren in basisoplossingen, want zij zijn het fundament voor de toekomst
  • Lijst uw ambities en projecten op
  • Bepaal prioriteiten
  • Maak een onderscheid in ‘must have’ en ‘nice to have’
  • Werk eerst aan de belangrijke dingen, en daarna aan andere
  • Experimenteer
  • Durf projecten stoppen als ze niet renderen

 

ONTDEK HIER MEER OVER ONZE OPLOSSINGEN VOOR DIGITALISERING

KLANTEN VERTELLEN WAAROM ZIJ KIEZEN VOOR DE OPLOSSINGEN VAN OFFIMAC

Of het nu gaat om projectbeheer, productie, documentbeheer of managementrapportering, Offimac is een IT-bedrijf dat onze noden perfect begrijpt en invult.

Al 15 jaar werken we succesvol samen.

Nadia Jansen

CEO, Building Group Jansen

GECONTACTEERD WORDEN?